Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/86

Denne siden er ikke korrekturlest


BlNDALEN HERnE1). 73 I enkelte mindre vasdrag flødes ogsaa endel. Flødningsdamme er fiere steder anbragte til Vandets regulering. Skogene er temmelig ulændte og vasdragene ofte mindre skikkede til flødning, saa tømmertrafiken er besværlig Tjærebrænding foregaar nu ikke. Brændtorv benyttes i de ytre distrikter samt paa øerne. Ligeledes benyttes i den senere tid brændtorv ogsaa i de indre dele af Bindalen herred paa flere gaarde. De bedste skoggaarde i herredet er Terraak, Haar-stad med omliggende gaarde i Aabygden, Tosbotngaardene i Tosenfjorden, Røtting og Vikestad paa Bindalseidet, For-nes og Djupviki Sørfjorden. I Bindalen herred er der mange steder myrer, der dog sjelden er store. De største myrer er i Vasbygden, ved Lille Søbergsvatn, Som- mersetmoen og Lande, i øst for Solstad kirke og Holmgaardene. Videre er der myrer langs Fiskeroselvens og Skjelsvikelvens nedre løb og mellem Ve-alen og Simlebotn. Sydvest for Terraak ligger omkring Faldbækvatn større my- rer, der antages at kunne dyrkes. Om Fuglvatu langs Aabjøras nedre løb, øst for Kalvvøtn er store myrstrækninger med smaavande. . Myrerne i Bindalen herred er oftest farbare, kun faa steder og efter længere regnveir er de vanskelig at befare. Ingen større myrer ligger saa lavt, at de kan ansees for særlig skikkede for dyrkning. Der er mange mindre myrer, der kan dyrkes, men disse ligger hyppig afsides, saa de af den grund ikke er fundet hensigtsmæssig at dyrke. Endel myrer er græs- myrer, men det er mest mosemyr, særlig hVidmose. Torvmyrer er der i almindelighed over hele herredet, om end beskaffenheden er meget forskjellig. I den mere skogfattige ytre del af herredet benyttes, som berørt, brændtorv almindelig I den indre del (hovedsognet) er brugen af brændtorv endnu i sin begndelse. Myrer benyttes ofte som slaatteland eller til beiter. Paa Djupviks grund i Søn-fjorden, Sæternes m. fl. steder i Selfjorden, Vasbygden i Tosen og endel pladse i Aabygden, saa- som Granbostad og Aabjørgen, er der multemyrer, hvor der i gun- stige aar kan sankes endel bær til salgs. Det bedste sted tør vistnok det førstnævnte sted, I)jupvik, være, hvor der i gode aar sælges ikke saa lidet bær. Gjenstand for jagt er særlig elgen, desuden oter og ræv. Af fuglevi1dt er rypeme mest eftersøgt. Vildtbestanden af barfugl og rype er ikke stor.