Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/87

Denne siden er ikke korrekturlest


74 NORDLANDS AM’I’. I Bindalen er der i den del af herredet, som ligger ved havet, edderfugl og andre sjøfugle. Inde i fjordene er disse fugle sparsommere. l I Ursflox-den paa grændsen mellem Bindalen og Velfjorden blev der skjærpet efter kobber. I Harangsfjorden er fundet nikkelmalm. Ved Forneset nord for gaarden Kalvik og ved Indre Reppeni Tosen er flere skjærp paa svovlkis. Fiskeri. I Bindalen fiskes torsk, sei, hyse, uer, kveite, brosme, lange, sild o. s. v. Redskaberne er almindeligvis dybsagn, liner, garn, dorg og gangvad, samt efter sild garn og not Hjemmeflsl(et er af stor betydning for det daglige behov og som indtægtskilde. Paa de fleste gaarde er der en, som forsyner huset med fersk fisk. Fisk faaes i fjorden næsten til enhver tid; men det fiske synes man det er liden mon i. Størstedelen af den mandlige befolkning deltog før i Lofot- fisket; enkelte drager ogsaa til Finmarksfisket. Enkelte gaardbrugere, saaledes de i Aaen, lever næsten ude- lukkende af gaardene afkastning, medens andre igjen ernærer sig væsentlig ved fiske. Ved MeL9teinen og Ter:jan drives kystfiske l a 2 mil fra land, samt lidt paa fjorden mellem Melsfein og Gimsan. Hjemmefisket drives saa godt som hele aaret til husbehov, tildels med garn, men helst med dybsagn, og med baade fra to- roringen til otringen. Fisket drives næsten udelukkende af hjemmefolk. Med dybsagn fiskes især uer. Der er 6 ishuse. En større del af befolkningen deltager om høsten i sildefiske. I Bindalen herreds fjerde har ofte været gjort større sildestæng. Silden gaar blandt andet ofte ind til Tosbotn, hvor der har været rigt fiske mangen gang. Seien søger ogsaa undertiden ind i fjordene. Laksefiske drives i Harangsflord, Skotnesfjord og Selj)ord. Laksefiske foregaar og omkring IØella og langs Bindalsaaens syd- side. Flere aar med godt udbytte. Ved Tosbotn har ofte været rigt laksefiske. Udbyttet af laksefisket og sjøørretfisket har ifølge den offici- elle statistik været fra 2000 til 4000 kr. Der har været lidt østers i Bindalen. I Horsjjordbotn i Bindalen er udlagt østersyngel. Der samles skjæ1 til brug til agn ved Lofotfisket flere steder, saaledes i Tosen. Skjællene har været betalte med 20 kr. kvar- teret afskallede.