Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/88

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERRED. 75 Samlet udbytte af fiskerierne i Bindalen herred angives saa- ledes i den officielle statistik: 19o2. 1903. 19o4. 19oå. 19o6. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Skreifiske . . 274O 3215 491O 381O Fedsildfiske . . . 1 2O0 67 716 5 5oo Smaasildfiske . . . 3O0 600 Laks- og sjøer-retflske 2 OOO 1 8O0 2 430 l 20O 3 600 Andre fiskerier . . 15 7O0 15 OOO 12 40O 9 850 Tilsammen 3 200 88 256 26 145 19 11O 17 26O Af industrielle anlæg er der flere mindre cirkelsagbrug, der drives med vandkraft, og et større møllebrug. Sagbrug er der i Nordhorsflord, ved Aarsand i Sørfjord, Sel- j)ord, paa Borkamoen, i Tosbotn og Kolsvik. Flere gaarde har smaakværne til husbrug. Ved Risøen blev efter kjøb af nogle betydelige skogstræknin: ger i Bindalen anlagt et stort dampsagbrug, beregnet paa betyde- lig drift, med seks griner i dampsagindretningen. Der opførtes arbeide1-boliger og hovedbygning. Driften maatte indstilles om- kring 1885, da skogene var afvirkede. Der sælges endel baade, og baadbyggeriet drives som hus- industri. Bindalens baade er nordlandsbaade af gran; de er lette men ikke stærke Bindalen havdei 1905 16 landhandlerier. De vigtigste handelssteder var Fiskerosen, Terraak, Horsjfford og SkjeLS“vik. Der er 1 indskrænket rettighed til skjænkning af øl og vin. Den største færdsel foregaar paa fjorden. Ved lokaldampskib staar Bindalen herred i forbindelse med B1-ønnø og Velfjorden. I Bindalen er -følgende dampskibsanløb ssteder: Ter- raak, Helstad, Land, Tosbotn, Risøen, Kalvik (Bindalseidey, Fiskerosen, Holm, Nor-dhorsyffor(l og Aarsandø i Sørfjorden. Postanstalte1- er Aarsand, Bindalseidet, Fiskerosen, Helstad- løkken Holm, Nordhors.[jord, Skotnes, Terraak og Tosenjjorden. Bindalens herred har rigste1e fo n stati on e r paa Aarsandø og Nor-dhorsjjord, opsynsstation med telegramekspedition i Tosen- florden og private telefonstationer i Bogen, Bokken, ]i3erstad og Sørhorsflord.