Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/91

Denne siden er ikke korrekturlest


78 NORDLANDS AMT- Nord-Hors.flord, ogsaa kaldet Lille-Horsflord, i Solstad sogn, gaards-nr. 6, brugs-nr. 1, af skyld 7.26 mark, med 6 busmands- pladse, havde i 19O0 i udsæd 3.20 bl. byg, 6.20 hl. havre, 24.2O bl. poteter. 8 ar bave, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster, og 5 frugttræer. Husdyrhold: 2 beste, 26 storfæ, 25 faar, 3 gjeter, 2 svin og 26 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. ()pdal, udtales Aaffdal, i Solstad sogn, havde gammelt navn Uppdalr, den høie dal eller den øvre dal. Navnet maa vel ber snarere sigte til dalføret indenfor end til -gaarden, som ligger ved sjøen. Gaards-nr. 7, brugs-nr. 1, af skyld 5.19 mark, med 8 husmandspladse, havde i 19O0 i udsæd l bl. byg, 5.37 bl. bavre, 22.5O bl. poteter. O.5 ar brugt til kaalrabi, 2.5 ar bave, deraf 0.6 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrhold: 2 beste, 13 storfæ, 24 faar, 14 g;jeter og 14 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. Skræddervik, ogsaa kaldet Inderviken, samt Mark eller Mork, i Vassaas sogn. Gaards-nr. 22, brugs-nr. 1, af skyld 1.99 mark, og gaards-nr. 26, brugs-nr. 1, af skyld 3.41 mark, er slaaet sammen i jordbrugsopgaverne til et brug, Skræddervik, af skyld 5.40 mark, med 3 busmandspladse. Udsædi 19OO var ialt l bl. byg, 1 bl. bavre og 12.5O bl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 13 storfæ, 12 faar, 7 gjeter, l svin og 2 høns. Vikestad i Vassaas havde gammelt navn Vikingsstaðir af mandsnavn Vikinger, som endnu i nyere tid bar været i brug paa Vestlandet Gaards-nr. 34, brugs-nr. 1, af skyld 5.83 mark. Udsæd i 19O0 var 1 bl. byg, 4 bl. havre, 8 bl. poteter og O.2 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 2 beste, 11 storfæ, 14 faar og 32 faar. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. Vikestad, gaards-nr. 34, brugs-nr. 3, af skyld 5.64 mark, og «Fjeldet», gaards-nr. 27, brugs-nr. 6, af skyld O.1O, tilsammen af skyld 5.74 mark. Udsæd i 190O l bl. byg, 6 bl. bavre, 7 bl. poteter. 1 ar brugt til turnips, O.8 ar have, deraf 0.5 til kjøkken- havevækster. Husdyrhold: 1 hest, 9 storfæ, 7 faar, 11 svin og 8 høns. l 2-bjulet arbeidskjærre. Vikestad i Vassaas sogn, gaards-nr. 34, brugs-nr. 2, af skyld 5.64 mark, med 1 busmandsplads. Udsædi 1900 1 bl. byg, 3 bl. havre, 8 bl. poteter. Husdyrhold: 1 best, 9 storfæ, 13 faar, 1 gjet, 1 svin og 25 høns. l 2-hjulet arbeidskjærre. Vikestad, gaards-nr. 34, brugs-nr. 4, af skyld 5.74 mark, og «Fjeldet», gaards-nr. 27, brugs-nr. 2, af skyld O.10, tilsammen af skyld 5.84 mark, med 2 husmandspladse. Udsædi 19O0 2 bl. byg, 6 bl. havre, O.3O bl. bavre til grønfoder, 16 bl. poteter, 1 kg. græsfrø. l ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 2 heste, 13 storfæ, 18 faar, 1 svin og 32 høns. 2 2-hjulede arbeids- kjærren