Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/92

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN Hr-:nRE1). 79 Terraak i Vassaas er et enestaaende navn. Den middel- alderske form kjendes ikke. Det er neppe þurrakr, af þurr, tør. Mulig stikker der i det første led et gammelt navn paa den større, ber ndfaldende aa. Gaards-nr. 44, brugs-nr. 1, af skyld l7.75 mark, med 4 husmandspladse. Udsæd i 1900 0.25 bl. byg, I bl. bavre, 19.5 bl. poteter. 0.6 ar benyttet til kaalrabi, 10 ar bave, 2 frugttræer. Husdyrbold: 1 best, 11 storfæ, 12 faar, 1 et og 9 bøns. 1 2-bjulet arbeidskjærre. Horstad, gammelt navn var sandsynligvis Háreksstaðir, af mandsnavnet H(irekr. Gaards-nr. 48, brugs-nr. l, af skyld 14.27 mark, med 3 husmandspladse. Udsæd i 190O 0.75 bl. byg, 0.25 bl. bavre, 3 bl. bavre til grønfoder, 6 bl. poteter; 10.16 ar brugt til tumips og O.16 ar til kaalrabi. 4O ar have, deraf 5 ar til kjøkkenbavevækster. Husdyrbold: 1 best, 15 storfæ, 11 faar og 32 høns. 3 2-hjulede arbeidskjærrer. Fuglstad havde antagelig gammelt navn Fuglastaðir, af j’ugli, brugt som mandstilnavn, eller af et elvenavn Fugla. Gaards-nr. 52, brugs-nr. l og 2, af skyld 5.54 mark. Udsædi 1900 2 bl. byg, 2 bl. bavre, 6 bl. poteter. 0.6 ar brugt til kaalrabi. Hus- dyrhold: 1 best, 7 storfæ, 4 faar og 6 bøns. 1 2-bjulet arbeids- kjærre Aabjørgen. Gaardnavnet er i sin nuværende form egentlig navnet paa bovedelven, Aabjøra. Men dette maa være et nyere navn, afledet af det oprindelige gaardnavn Alýǫrg, af á, aa og bjǫrg, et fremstikkende, noget høit og brat bjerg, som nu i ud- talen oftest er blevet til -bjør. Et saadant bjerg stikker frem lidt nedenfor gaarden. Elven bar udentvivl oprindelig hedt Birna. Gaards-nr. 54, brugs-nr. l og 2, af skyld 5.3O mark. Udsæd i 190O l bl. byg, 2 bl. havre, 5 bl. poteter. 1O ar brugt til turnips og O.1 ar til kaalrabi. Husdyrbold: 1 best, 9 storfæ, 7 faar, 3 gjeter og 3 bøns. 1 2-bjulet arbeidskjærre. Reppen, ytre, kommer maaske af reppr, som betyder en grænd, en liden bygd, eller af et elvenavn Reppa. Gaards-nr. 89, brugs-nr. 1, af skyld 5.21 mark. Udsædi 190O 0.5 bl. byg, O.5 bl. bavre, O,5 bl. bavre til grønfoder, 8 bl. poteter. O.2 ar brugt til l(aalrabi. Husdyrbold: 1 best, 6 storfæ, 6 faar, 2 gjeter og 4 hens. 1 2-bjulet arbeidskjærre. Stavøen. Navnet kommer af sta.fr, som vistnok maa opfattes som fjeldnavn, sigtende til en isoleret fjeldkoll i den nordlige del af øen. Gaards-nr. 95, brugs-nr. 1, af skyld 5.29 marl(, med 2 husmandspladse. Udsæd i l900 1 bl. byg, 4 bl. bavre og 17 bl. poteter. Husdyrbold: l hest, l4 storfæ, 2O faar, 1O gjeter, 2 svin og 7 bøns. 1 2-bjulet arbeidskjærre. Hav-angen. Navnet er ber sikkert sammensat med angr, fjord, vik. Gaarden ber ligger ved Harangsvaagen, en arm af Harangs-