Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/125

Denne siden er ikke korrekturlest


120 NoR1)RE BERGENHUS AMT. Mo1de Moldaɔ“ (flt.). Hauge Haugɔ“. Hundæri Ham(læri. Mje1de .ZlØ(lZ(Z6l7’ (flt.) Øie Øy. Stødnum St-m”)2aaV“ Lærda-lsøren Øyrrin. Sæbø SCebær. Tøri þyríø2. Kvigne Kvignar (flt.) Helland Helliland. Bjørkum ä(’ Björkum. Sanden San(lvin. Vindedal VindøyjarClalr Aspvik l4.Spvz’kr (flt.). O l d f u n d. Stenalder . . Broncealder . . Ældre jernalder . Yngre — . . “ Sum 19 Paa Æ)—i gjorde man et broncealderSfund. Her fandt man i en gruSbakke, Som delvis var nedsky11et af en bæk, et dolkeblad af bronce, sma1t, hvælvet, afrundet oVenti1, hvor træSkaftet har været fæstet med to nagler, som endnu findes. Fra ældre jern- alder kan nævnes et fund fra Øvre Vold. Fra Hauge har man et rigt fund fra yngre jerna1der. Herfra er bl. a. et par merke- lige ovale Spænden Desuden kan nævnes fund fra Øvre ]Jjøsne. Paa Tønjum stod før en meget gammel røgstue med rige forsiringer paa dørene; den blev nedrevet i 1848. Gravhauge er der eller har der været paa Stønjum, paa Grøte, paa Ljøsne og paa Rikeim. Ved gaarden Bjørkum er en a1peformet top, som —— seet fra veien — ligner en kvindeSkikkelse. Da St. Olav drog op gjen- nem Lærda-len, foru1empede han jutulerne paa alle maader. Me- dens han hvilede paa Bjørkum, Skulde han sko sin hest. Dette -saa jutu1en, som stod op i fjeldet foran ham. Da St. Olav slog feil paa sømmet og ned i en sten, brast jutu1en ud i skogger- latter, hvorover St. Olav blev vred og Sagde: «Stat du der i stok og sten, til jeg kommer her tilbage igjen.» Troldet Staar der endnu og bærer navnet Jutulen. Stenen,