Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/135

Denne siden er ikke korrekturlest


130 NORDRE BERGENHUS AMT. Elve. Herredet har mange elve, hvoraf de fleste dog kun er bække, som er bielve til Lærdalselven; de har alle en sterk strøm og fossende løb. Lærdalselven, som er herredetS hovedvaSdrag, er tidligere omtalt under beskrivelsen af de større vasdrag (bind I, pag. 271). De største fossefa1d er: Svartegjelj’ossen ved Kirkevold, Heggs- jos ved Heggɔ BerstøO“ossen ved Berstøl, Husajos ved Husum og Øigaardsfossen ved gaarden Sjurhaugen nær grændsen mod Lærdal herred. Alle foSser er for tiden ubenyttet. Neds1agsdiStrikter: Km.9 Lærdalselven ..... . 578.4 Haldøla (Hallingdalse1ven) . . . 2.4 Nysetelven ...... . 1.0 Aarda1Selven .......... 1.6 Elvefisket er af betydning i Borgundelven. Laksen gaar op til gaarden Nedre Hegg. Det kunde gaa an at indrette laksetrapper ved de mindre fosSefald og bringe laksen op i Borgundfjorden. Elven er ogsaa rig paa ørref, som imidlertid kun fiskes til husbrug. Fiskevand er: Smeddalsvøtn paa Filefjeld, Fagersetvatn og Eldrevatn paa HemSedalSfjeld med f;jeldørret op til 6 kg. I elvene Mørkedøla fra Hemseda-lSfjeld og Smeddalselven fra Filefjeld er ørretfiske. Gaardene Nedre Kvamme og Nedre Hegg eier hver en liden andel af elven nedenfor Galderen, hvortil laksen gaar. IndSj øer. I Borgund ligger helt eller delvis inden herredet 131 indsjøer. De fleste er smaa, og flere af de i høifjeldet liggende er islagte størsteparten af aaret. De Største er: Øvre og Nedre Smeddalsvatn, forbundet ved en kort elvearm, 2 til 3 km. lange og indtil respektive O.8 og O.7 km. brede, og Eldr()vatn, 3.7 km. langt og indtil 1.2 km. bredt. IndSjøer: Km.2 H: O. h. I III— Vaud i Store FroStdalen . . . O.8 l 130 Vand veStfor Frostdal sæter. . . O.4 1 056 Øvre SmeddalSVatn .... . 1.2 951 Fremre Krækavatn . . . . O.7 1 343 Jaatetjern . . . O.5 1 5’40