Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/192

Denne siden er ikke korrekturlest


AURLAND HEnREn. 187 Herredet maa for endel kjøbe bygningstømmer og andre skogprodukter. Der sælges lidt brændeved. Middelprise11 i 1895 var pr. meterfavn Ved: birk 13 k1—., furu 9 kr., Or 8 kr. De bedste skoggaarde i herredet er: Terz(m, Li, ytre, Fretteim, Dyrdal. De vilde dyr, som findes i herredet, er: Bjørn, jerv, ræv, oter — de to sidste er gjenstand for jagt, ligesaa Vildren i høi- fjeldet Samlet udbytte af fiSkerierne i Aur1and: Z892 .......... — kr. Z893. . —— » Z894. . —— —) Z895. . — —» Z896. . . 500 » Z897. . . 130O » Z898. . . Ei ð0O » Z899 .......... 3187 » Udbytte af 1aks— og SjøØrretfiSke i Aurland: Z892. —— kr. l893. . — » “894 . . —— » Z895. . . — Z896. . . 500 » Z897. . . 13OO » Z898. . . 2750:— Z899 .......... 2087 » Udbytte af bris1ing— og smaaSildfisket i Aurland: l898 .......... 750 kr. l899. . . . . . . l lOO » Nordfor Rusfen, mellem Eitra og Nordda1sfossen, er et helle- brud. Paa grund af den lange transport har driften aldrig strakt sig videre end til de nærmeste gaardes forsyning. j Ved udgangen af 1895 var her 5 personer, Som drev land- hande1 efter bevilling eller handelsbreV; de vigtigste handels- steder var: .4m-la)2dsBangen, Flaam i Flaam og Gudvange)z‘ i Nereim Sogn.