Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/288

Denne siden er ikke korrekturlest


LAVIK OG BREKKE HERnE1). 283 Fiskeriet er ikke hovednæringsvei for dette herred. Den Ved sjøen boende del af befolkningen fisker noget til dag1igt brug i fjorden; man har i den senere tid deltaget i kystfiSket, hvilket i den Senere tid er aftaget. Der fiSkeS lakS, torSk, berggy1te, 1yr, SmaaSei og sild Samt hummer og aal. Naar undtages 1akSefisket, er hjemmefisket af mindre be- tydning. IIvaL IúSer og Sad fanges af og tfl. S am let u d bytt e af fiskerierne i Lavik og Brekke: Kr. Z892 . 43OC O Z893 . 4451 Z894 . 25O1 Z895 . 8O0W Z896 . 520l Z897 . . 13661 Z898 . (i101 Z899 . . . . . 125Ol Fedsi1dfiSke i Lavik og Brekke: -C Antal 1iskere. Kr. 1892 . . . — — Z893 . . 25 6OO -894 . . —— — Z895 . . 5O lOO0 Z896 . . —— — Z897 . . 2O 126O Z898 . . — — Z899 . . . — — — BriSling— og andet s1naaSildfiske i Lavik og Brekke Kr. Z892 . 8OO Z893 . 5O Z894 . 30O L895 . — “896 . 2O0 L897 . — Z898 . 7OO Z899 .