Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/338

Denne siden er ikke korrekturlest


HYI.1.1—:STA1) HEaH1—:1). Km.Z Espela-ndSvatn . . 1.4 Del af AkSevatn . . O.7 Vand syd for Dale. . O.:3 Del af Ko1vatn . . . . O.2 Vand øst for Buvik . . O.1 58 SmaaVande ........ 1.1 San1let area-l 4.6 Indsjøer i den for til Sønd— og Nordfjord hørende del: Klll.2 Vand i AaSmu]e . . 0.3 Teigevat11 . . . . 0.l3 RamSgrøvatn . . . . 0.6 HoldalSvatn, Største . . 0.2 Vand nord for FoSSe11 . 0.2 Del af K]eivevatn . . 0.1 Del af Aksevatn — . . 0.5’) BergeVatn .... . 0.1 I)e1 af Ko1vatn . . . . ].2 Fug1eVatn, nordligste . . 0.?3 Sandvatn, søndre . . . 0.2 LangSjøen. . . . 0.:3

 Smaavande . ...... 0.7

Samlet areal 5.:3 Sam1et area1 af indSjøer i hele 11erredet er 9.9 km.2 KySt. Herredet har en kysfl1i)?je paa 106 km. Sognesjøen støder op til herredetS faSt1and paa Strækningen fra Skarvskjær indtil odden syd for Aa“rebrot. Den er ren undtagen kloS under land i den østlige del. Paa begge sider af Risnesø er smale Sund, og paa denne os nordSide gaar Ligɔ’or(le)2 i nord og derpaa i sydøst ind til gaarden Indre Fjord og p1a-dsen BaadVik. Denne fjord er midt i baSsinet nord for RiSneSø 143 m. dyb og midtfjords i sydvest for Ytre Fjord l4O m. dyb. Sognefjorden danner Ry.gjedalsa“aagen med 2 smaa (l)lk(?)])l(ld8(’ i .—1palvWik og Rysjedalsvik, med 9 m. Vand, og Bøf)“oɔ“den, der gaar ind til Indre Bø. Her er (mkex‘plad.S* i Leir“Cikb2(gte)a, der er ren, udenfor 1andl1andlerenS hus. Ved Heggebø er 2 fortøiningsStolper til brug for dampSkibene. Fra SogneSjøens nordVestre del fører det O.6 km. brede og 344 m. dybe og rene Tolles2m(Z, mellem Skorpø og LoSneø, og gaar over i KraakheZle.S—2m(l, der mellem Skorpø og Indre Sulen fører