Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/358

Denne siden er ikke korrekturlest


ASKVoLn HEHBEn. 353 Indseilingen ifra syd er kroget og omgivet af baaer paa begge sider.“ Ankerpladse Ved fastla11det søndenfor Vilnesfjorden er: Lutenvaag paa Lutens Sydside, 2—-7 favne vand. Fm“setvaage1z-, hvor der kun er en smal rende med fra 5.5 til 13 m. vand. Hellershav)Z mellem Einings1an(let og Værho1men er en god havn for smaafartøier. Den har 6—-8 favne vand og sa11d- bund. Paa nordsiden af Vi1nesfjorden ligger Nen-aÎke)a eller Vilnes- bugte)e; den er dyb og ren til bunden paa 2 fluer nær. Man kan ankre over hele bunden af bugten paa 9—15 m. Van(l. Barsholme)“ne mellem BarsneS og østre Barsholm er en god havn for smaafartøier, 5.5 à 7.ð m. vand, sa11dbund. Stein-8øh(xvn, 3.7 m. vand, sa11dbu11d; man ligger under Steinsø, da der er grundt med baaer af nordpynterne af Bars- hohnerne. I l)(l(lWg(’)l ved Spor er a11kerplads paa 5—7 favne vand, syd- øst fra Sporl1olmen lige ud for de sydlige Sjøhuse paa vaagenS SydvestSide. I S(t2t8Slm(Z og K)’lt))tVZ6l?2Ïk er god havn med 7—13 favne Vand, sandbund og fortøiningsringe. Paa øStsiden af Præstø kan ankres paa 9 favne vand. I Dalsjjorden er paa sydsiden disse ankerpladse: Snekkevaag, en ganske god havn med 7—3 favne Vand, paa østsiden af Snekkeholmen, og SmÎ)2ea:ik, hvor man kan ankre paa 6 favne vand. Fra Bue— eller Aspøj)“orden og Vil)Ze-SZ)“or(len gaar flere sund nordover, hvi1ke, regnet veStenfra, er: Olsun(l mellem Bueland og Me1Vær, paa det sma1este kun ca. 0.7 km. bredt og rent med undtagelse af s1aggrund i den nordHge del Østre xlIelv(e“rsZmd mellem Melvær og WVæ1’Ø er paa det grun- deste 22.ð m. lige vest for MyreVaag og er her kun 2O0 m. bredt. V(erøsund mellem Værø og Alden er 2.2 km. bredt. Her er følgende ankerp1adse paa Værø: Klevevaag har 2—-—7 favne vand og Sandbund. Havna har l-2 favne vand og Sandbund. Man ligger bedst i den nordre bugt ved —SjØhlt86)26; bugten er 57 m. bred. Nei-(lnes.S—mz(l mellem Nordnesholn1er11e og nordpynten af Værø 1ned 3—7 favne vand og Sandbund. Skaare-vaag er stoppeplads for mindre fartøier med 3 favne vand og Sandbund. 23 —— Nordre Bergenhus amt 11.