Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/461

Denne siden er ikke korrekturlest


4ð6 NORDRE BERGENHUS AMT. Indsjøer. Efter karterne er der 348 vande, som helt eller delvis tilhører herredet. De største vande er: Krokstadvat)2, mellem Tusseheia og Indestadnipa, 3 km. langt og paa det bredeste lidt over 1 km. Det har ubeboede bredder, og den østlige del, O.7 km., ligger i Gloppen herred. Løkkebøvatn straks vestenfor KrokStadvatn er 4 km. langt fra nordøst mod sydvest Det er i den nordlige del 2 km. bredt og smalner efterhaanden af til sydenden. Paa vestbredden ved den nedre del af vandet ligger Løkkebøgaardene og nogle p1adse. De-destad-Z:at)z er forbundet med Løkkebøvatn Ved et kun 16O meter langt elvestykke og ligger søndenfor dette. Det er 4.5 km. langt og paa det bredeste, omtrent paa midten, 1 km., hvorfra det smalner af til begge ender. Inde- stadgaardene ligger ved den nedre del af vandet paa dets øst- bred og pladsen Eikevik omtrent midt paa vestbredden. Ellers er dets bredder, hvoraf den vestlige er Steil, ubeboede. Niveau- forskjellen mellem disse to sidstnævnte vande er ikke større, end at der er gravet en kanal mellem dem, hvilken kan passereS i baad nedover, mod strømmen maa man trække baaden. En lig- nende kanal eller Strømrensni11g er nok ogsaa paatænkt mellem Løkkebø— og KrokstadVatn, hvor heller ikke faldet er st0rt. Sundalsvatn i Soleimda1en paa Midtbønipas nordside er 3.5 km. langt fra øst mod vest og omtrent O.Ö km. bredt i sin hele længde. . Solei-msvatn er 4 km. 1angt, i den østre del O.7 km. bredt og smalner af vestover; en arm af det, 1.2 km. 1ang, gaari nordvestlig retning søndenfor Soleim. Storebotnvatn ved Kjeipens Sydskraaning er 3.5 km. langt og omkring O.5 km. bredt. Indsjøer paa øerne er: Gaasevat1a omtrent midt paa Barek- Sten; 1S‘forevatn og Liflevatn kort søndenfor la-destedet F1orø. Stryvat)2 paa Svanø. Storvatn og .Z4ndalsvatn— paa Storøen. Storebotnvatn roses for Sine herlige omgivelser. De nøgne fjeldsider efter regn skinnende som Sølv i solen og de mørke grønne Skraaninger paa hver side staar vidunderlig i modsætning til sjøens lyse brævand. La-ndskabet omkring sjøen faar yderligere skjønhed ved de hvide fosser. Km.2 Vand ved nordre Lasse“nipa . . O.4 Vand østenfor Lassenipa . . 0.3 Storebotnvatn .... . 1.7 Vand ved Grøndals sæter. . O.2