Side:Peer Gynt.djvu/19

Denne siden er ikke korrekturlest

PEER GYNT

Hvorfor det?

ÅSE

Akk, jeg må sukke!
Spildt er stunden, spildt er heldet –

PEER GYNT

Nå?

ÅSE

(hulkende)
Mens du i vesterfjeldet
gennem luften red på bukke,
har Mads Moen fæstet jenten!

PEER GYNT

Hvad? Den kvindfolk-skræmsel! Han!

ÅSE

Ja, hun taer ham nu til mand.

PEER GYNT

Vent mig her, til jeg får spændt en
hest for kærren –
(vil gå)

ÅSE

Spar sligt spræl.
Bryllupet skal stå imorgen –

PEER GYNT

Pyt; jeg kommer jo i kveld

ÅSE

Tvi dig; vil du øge sorgen
med et læs af hvermands spot?