Side:Peer Gynt.djvu/25

Denne siden er ikke korrekturlest

ÅSE

Jeg vil dig dænge,
om du end er nok så stor!

PEER GYNT

Ja, far vel da, kære moer!
Hav nu tål; jeg blir ej længe.
(går, men vender sig, løfter fingeren formanende og siger)
Husk så på du ikke spræller! (går)

ÅSE

Peer! – Gid hjælpe mig, nu går han!
Bukkesprænger! Løgnhals! Hej,
vil du høre! – Nej, der skrår han over jordet -! (skrigende)
Hjælp! Jeg svimler!
(To kærringer med sække på ryggen kommer nedover til kværnen)

FØRSTE KÆRRING

Kors; hvem skriger?

ÅSE

Der er mig!

ANDRE KÆRRING

Åse! Se, – så høyt på strå?

ÅSE

Dette her vil lidt forslå; –
snart Gud bedre mig, jeg himler!

FØRSTE KÆRRING

Signe rejsen!