Side:Tolstoi-boki.djvu/2

Denne siden er korrekturlest


TOLSTOI-BOKI
YMSE STYKKE
AV
LEO TOLSTOI
MED FYREORD AV ARNE GARBORG
OSLO 1897
UTGJEVI AV «DEN 17. MAI»
(Oslo Prenteverk).