Side:Tolstoi-boki.djvu/242

Denne siden er korrekturlest


hev sagt dykk dette, men for at de og skal sjaa.»

Daa sa gjesten:

«Det som Ilias seier er den skire sanning. Det stend og aa lesa i den heilage skrifti.»

Daa log ikkje gjesterne lenger, men vart aalvorsame.