Side:Tolstoi-boki.djvu/60

Denne siden er korrekturlest


Myrkemagterne
elder
naar du gjev fanden ein finger, tek han heile handi.
————————
Spel i 5 vendingar.