Skildringer og Stemninger fra den yngre Litteratur

CARL NÆRUP
SKILDRINGER OG
STEMNINGER
FRA
DEN YNGRE LITTERATUR
KNUT HAMSUNGUNNAR HEIBERGNILS COLLETT VOGT
GABRIEL FINNETHEODOR MADSENARNE DYBFEST
HANS AANRUDVILHELM KRAG
MED PORTRÆTER AF OLAF GULBRANSON
ALB. CAMMERMEYERS FORLAG
LARS SWANSTRØM
Aktie-Bogtrykkeriet.
(Forhan. Det Mallingske Bogtrykkeri.)
1897.
MIN VEN
EMIL ASTRUP
I Verket bor Digterens Sjæl. Det

rummer hans inderligste og dybeste Liv. At leve dette Liv med, deri bestaar Kunsten at læse.