Takk

av Margrethe Munthe
Melodi: Stevtone


Jeg takker borte, jeg takker hjemme,
ja sier takk, vil jeg aldri glemme!
Om jeg er liten, om jeg er stor,
så må jeg takke, det sier mor,
så må jeg takke, det sier mor.


Og alle gutter når de skal takke,
de bøyer vakkert sin lille nakke,
og alle piker, ja bare se
hvor pent de neier og bøyer kne,
hvor pent de neier og bøyer kne!