Topografisk-statistisk beskrivelse over Finmarkens amt/2

NORGES LAND OG FOLK

TOPOGRAFISK-STATISTISK BESKREVET

XX

FINMARKENS AMT

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

1906

TOPOGRAFISK-STATISTISK

BESKRIVELSE

FINMARKENS AMT

ANDEN DEL

BEFOLKNING OG HISTORIE

EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING

UDGIVET VED

AMUND HELLAND

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

1906

DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI A S.
Side
Grændsespærringen af 1852 og dens følger 129
Finnernes vandringer og renens beitning 137
Sjøfinnerne 147
Elvefinner og skogfinner 154
Karakter og levemaade 169
Kostholdet 187
Klædedragt 201
Ski 213
Finnernes gudelære 216
Noaiderne og runebommen 239
Finnernes ofringer 254
Sieidder, saivok, halddek og bassevarek 259
Side
Gand 268
Stallo 274
Brændte troldkvinder 280
Overtro 286
Finnernes omvendelse og missionen 319
Finnemissionen og katholske missionærer 361
Sagn 362
Digtning og musik hos finnerne 375
Eventyr 380
Finsk sprog 412
Kvæners indvandring 427
Kvænernes fordeling i amtet 440
Kvænerne i Finmarken 446
Sproget i kvænbygderne 451
Kommunikationsmidler 454
Veie 457
Fjeldveie, elveveie og vinterveie 467
Skyds og skydsstationer 481
Fjeldstuer 485
Dampskibsfart 489
Havnearbeider 498
Fyre 498
Lodser 507
Post 517
Telegraf og telefon 517
Kommunal husholdning 525
Skolevæsen 540
Fattigvæsenet 550
Forhistorie 553
Eventyrlige sagn i den ældre historie 565
Finnekonger 566
Finnerne i gamle historiske sagn 581
Historie 665
Laanordene 666
Ottars færd 669
De norske kongers finneskat og bjarmelandsfærderne 676
Indvandring af bjarmer 682
Nordmænd bosætter sig i Finmarken 684
Ældste grændser mod Rusland 685
Forhandlinger med Rusland i det sekstende aarhundrede 693
Farten paa Ishavet til Rusland 699
Kristian IV’s reise til Finmarken 701
Svenskernes fordring paa Finmarken og dele af Nordland 704
Grændsereguleringen af 1751 720
Fortsatte forhandlinger med Rusland 726
Finmarken under krigen 1807-1814 740
Grændseopgjøret med Rusland i 1826 750
Finmarkens nyere tid 761
Lensherrer, amtmænd og storthingsrepræsentanter 763


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.