Ved Michael Sars's Grav

Ved Michael Sars's Grav

av Bjørnstjerne Bjørnson
Thorsdagen den 28de Oktober 1869.
Trykt i Christiania på H. E. Larsens Bogtrykkeri.
Denne kopie er digitalisert av Nasjonalbiblioteket i Oslo 2008-11-07. ["Ved Michael Sars's Grav"]

[side]

Ved

Michael Sars's Grav

Thorsdagen den 28de Oktober 1869.[side]
Gammel Salmetone af Dreese.

Selv han søgte frem
mod et evigt Hjem
fra det mindste Kryb paa Bunden
til hvert Glimt i Stjernerunden,
Støvets Forskeraand.
— Nu gav Herren Haand.

Stille som i Drøm
gled han over; øm
var Naturen mod sin Dyrker.
Nu Ålherren Sjelen styrker
paa dens Stjernegang
gjennem Sfærers Sang.

Alt paa denne Jord
Harmoniers Kor
i Opdagelsernes Stunder,
i det Lilles store Under
gjennem Sjelen saug
med en evig Klang.

Hvor paa Vagt lian laa,
hundred Øjne saa.
Hvor Aartusind Sandet sanked,
hvor den mindste Livspuls banked,
der han gav sig Ro
stille, klog og tro.


[side]

I en Draabe Vand
spejded, fulgte han
Verdenshavets Liv; lian sænkte
Tanken, hvor den før ej tænkte;
Dybets Gaade laa,
hvor han banked paa.

Skjønne Fædreland,
mange Tro som han! —
med saa sandt og kjerligt Øje,
med en Sans, saa fin og nøje
for det Stille, Smaa; —
da vi Stort vil naa!

Manges Kjerlighed
her vi sænker ned,
Manges Faderbord og Sæde,
Manges trygge, tause Glæde.
Aabent staar hans Hjem.
Gud beskytte dem!

Hun, som skjøn og varm
bøjed mod hans Arm
og hvis rige Sjel og Hjerte
altid fik og 'gjenforærte;
— der, hun græder nu,
vær der ogsaa Du!

Hjælpeløse Smaa,
som hos hende staa, —
skal de sprecles, skal de bindes, —
i Din Kjerlighed de findes!
Lær dem Fa'r at naa
ved til Dig at gaa!


Bjørnstjerne Bjørnson.[side]


CHRISTIANIA. H. E. Larsens Bogtrykkeri.