Ved den bergenske Kyst levende Dyr

BESKRIVELSER og IAGTTAGELSER

over

nogle mærkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr

af

POLYPERNES, ACALEPHERNES, RADIATERNES, ANNELIDERNES {sc|og}} MOLLUSKERNES CLASSER,

med

en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter oq deres Forekommen,

af

M. SARS,
Sognepræst til Kind, Medlem af den physiographiske Forening i Christiania.
BERGEN.
Trykt paa Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R. S.


1835.


INDHOLD
Fortale
Indledning
Systematisk fortegnelse
I. Polyper
II. Acalepher
III. Radiater
IV. Annelider
V. Mollusker
Planscher