Åpne hovedmenyen
Aschehoug (s. portrett-innhold).
Pietro Aretino, por Tiziano.jpg

Pietro Aretino.

Efter Tizians maleri.

HANS E. KINCK

EN PENNEKNEGT

KRISTIANIA

FORLAGT AV H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

1911

Copyright 1911

by H. Aschehoug & Co.,

Kristiania.

DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI

FORTALE
D
e sidste decennier har der, som bekjendt, ved studiet av gammel italiensk kunst været en tendens til stadig at gaa længer tilbake i tiden – éns hjerte hænger jo som naturlig er ved barne-aarene, der er det egte at finde; det hænger ved Giotto og ved dem efter ham. Men det synes mig bare et tidsspørsmaal, naar man snur og søker den motsatte vei, fremover til det 16. aarh. Der er ikke saa megen kunst maaske, men der er mer psykologi, mer arbeide for voksne menneskers tanke; der er, trods alt, grundlaget for vor tid. Saa at kjendskab til hin tid utvider den psykologiske indsigt i vor egen, i dens hulhed som i dens higen, og ved mangt nuets fænomen lokker frem hos os det kjølige gjenkjendelsens smil, som man ogsaa kalder sans for sammenhæng.

I Den sidste gjest har jeg villet gi et sjælelig billede av en skikkelse, som jeg valgte ut av den tid. Jeg kommer nu med stykkets hovedperson én gang til, men som faktisk historie og som fyldigere tidsbillede, idet jeg fælder ham ind i milieuet, og specielt ridser op hans forhold til en retning som barokken.

Pietro Aretino’s verker kom paa indeks – og der er verker som muligens bør forbli der, saalænge verden har moralsk umyndige sjæle. Hans eftermæle har været i fiendehaand. Og skjønt tiden vrimlet av skikkelser som han, hvad vi f. eks. ser hos Shakespeare (Falstaff, Pistol o. l.) og hos Cervantes, træffer jeg ikke den dag idag en biograf som taler fredelig om ham. De flyr i flint.

Men ellers er det ganske træffende bemerket, at Pietro Aretino ingen sympatisk eller ædel skikkelse er. Det er nu heller ikke derfor jeg egentlig arbeider med ham. Jeg har villet skrælle frem det lille menneske av u-mennesket, hvad ingen av hans biografer hittil gjorde. Det er bl. a. ogsaa derfor jeg arbeider med ham.

H. E. K.
INDHOLD
Side
Pietro Aretino i de yngre aar 1
Barokkens sjæl 13
Aretino’s barok 32
Aretino’s pennevirkmmhed 47
Resumerende karakteristik 83
Mennesket i Pietro 91


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.