Alf Torp
Alf Torp
Født 27. september 1853, Stryn kommune
Død 26. september 1916, Christiania
norsk filolog

Verker Rediger

Avhandlinger Rediger

  • Om Hellenernes førhistoriske Vandringer, i: Festskrift i anledning af Gjertsens skoles 25-aarige bestaaen. Kristiania, 1894. Også som særtrykk (1894).

Oversettelser Rediger

  • Sofokles: Antigone. Kristiania: Aschehoug, 1886. 21890.

Artikler Rediger

  • «Om Hellenernes førhistoriske Vandringer», i Gjertsens Skoles Festskrift i Anledning af dens 25-aarige Bestaaen. Kristiania, 1894
  • «Spørsmaalet om det indoeuropæiske urhjem», i Nyt tidsskrift III (1894–95)
  • «Bidrag til germansk, fornemmelig nordisk Ordforklaring», i Sproglig-historiske studier tilegnede professor C. R. Unger. Kristiania: Aschehoug, 1896 [1]
  • «Vor nationale situation», i Samtiden (1900)
  • «Udgravningerne i Sardes», i Aftenposten nr. 266, 29. mai 1912 [2] [3]
  • «En ordfamilje», i Festskrift til Wilhelm Nygaard i anledning av hans 25-aars jubilæum som forlagsboghandler. Kristiania, 1913

Sekundærlitteratur Rediger


  Tekster av denne forfatteren er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden. Oversettelser eller senere utgaver kan være beskyttet av opphavsretten.