Forfatter:Christian Birch-Reichenwald

Christian Birch-Reichenwald
Christian Birch-Reichenwald
Født 4. januar 1814, Sørum
Død 8. juli 1891, Christiania
Norsk politiker

Tekster Rediger

  • «Statsminister Birch-Reichenwalds Fremstilling af 10 Novbr. 1861, gjennem Statsraad Petersen den 11te s. M. sendt Kongen», inntatt i Ketil Motzfeldt: Dagbøger 1854–1889. Christiania: Gyldendal, 1908
  • «Statsraad Birch-Reichenwalds Foredrag af 27 Novbr 1861, afgivet i Henhold til kgl. Resolution af 16de s. M.», inntatt i Ketil Motzfeldt: Dagbøger 1854–1889. Christiania: Gyldendal, 1908
  • «Optegnelse af Statsraad Chr. Birch-Reichenwald, dateret 20 Juli 1862», inntatt i Ketil Motzfeldt: Dagbøger 1854–1889. Christiania: Gyldendal, 1908

Om Birch-Reichenwald Rediger


  Tekster av denne forfatteren er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden. Oversettelser eller senere utgaver kan være beskyttet av opphavsretten.