Fridtjof Nansens saga

Jon Sørensen publiserte to utgaver av denne boken. Den første i 1931, den andre ble gitt ut i 1940, etter Sørensens død. Andreutgaven baserte seg på arbeid og utvidelser gjort av forfatteren etter at førsteutgaven utkom.

Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige tekster med samme navn. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den så den peker direkte til riktig tekst.