Fridtjof Nansens saga (1940)

Jacob Dybwads Forlag (1s. forside-©).
FRIDTJOF NANSENS
SAGA
AV
JON SØRENSEN
2. ØKEDE UTGAVE I TO BIND
MED 147 ILLUSTRASJONER
I
OSLO 1940
JACOB DYBWADS FORLAG
7.— 10. tusen.
All rights reserved.
Copyright 1931
by Jacob Dybwad,
Oslo.
Det Mallingske Boktrykkeri

INNHOLD AV BIND I
Side
Fridtjof Nansen 1
Fra Stamtreet 3
Fra guttedagene 7
Far og mor. — Barneår. — De første ski og det første store hopp. — På fiske og jakt i Nordmarka.
I idrettens skole 22
Gutten blir mann. — Nansen og Christiania Skiklubb.
På Ishavet 34
I Bergen 1882—87 45
Ved Bergens Museum. — I Neapel. — Videnskapelige arbeider.
Grønlandsferden 69
Foran ferden. — Kameratene. — Utrustningen. — Over Grønland. — Grønland, istiden, Grønlandsferdens videnskapelige betydning.
Nansen som humanistisk forsker 98
Boken «Eskimoliv» 1890. — Nansen som skiforsker.
Mellem slagene 109
Fram over Polhavet 117
Tidligere polarferder. — Med strømmen. — Forberedelser. — Framferden i Stortinget 1890. — Avreisen. — Driften. — Et opgjør. — På ski mot polen. — I vinterhi. — Opbrudd. — Et møte. — Hjem. — Knud Rasmussen, H. R. Mill og Chr. Rabot om Framferden og Nansen. — En refleks fra de små speil.
Hjemme igjen 204
Fram efter Framferden 212
De arktiske reisers hvorfor 215
Nye polplaner 217
Scott—Amundsen. — Et brev til Sir Clements Markham. — Siste plan.
I videnskapens tjeneste 226
Havforskning. — Fra «En ferd til Spitsbergen». — Sibirferden 1913.
Nansens dagbøker 264
Kunstneren 277


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.