Samlede værker. Mindeutgave
Gyldendalske Boghandel (Første Binds. 33).

  Da barnet sov in
  med hånd under kinn,
  kom englene til
  med latter og spill.
Da barnet det vågnet, stod moderen over:
„Du smiler så vakkert, du små, når du sover.“

  Dets mor gik til Gud,
  og barnet kom ud;
  det sovnede in
  med tårer på kinn,
men hørte straks latter og moder-ord ømme;
ti englene fulgte med barnlige drømme.

  Snart blev det så stort,
  at tåren frøs bort;
  det sovnede in
  med tanker i sinn.
Men englene veg ej; de svævede over,
tok tanken og hvisket: „Hav fred, mens du sover!“


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.