Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel.) (s. i).
PEER GYNT.
ET DRAMATISK DIGT
AF
HENRIK IBSEN.
ANDET OPLAG.
KJØBENHAVN.
FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL)
TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.
1867.

Innhold