Soria Moria-erklæringen

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet
2005-09
Innledning 2
Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall 3
Kapittel 2: Internasjonal politikk 5
Kapittel 3: Den økonomiske politikken 13
Kapittel 4: Næringspolitikk 16
Kapittel 5: Samferdsel 24
Kapittel 6: Folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk 28
Kapittel 7: Et arbeidsliv med plass til alle 33
Kapittel 8: Sosialpolitikk 36
Kapittel 9: Helse og omsorg 39
Kapittel 10: Barn, utdanning og forskning 42
Kapittel 11: Fornyelse og utvikling av offentlig sektor 49
Kapittel 12: Norge som miljønasjon 51
Kapittel 13: Energipolitikk 57
Kapittel 14: Kulturpolitikk 61
Kapittel 15: Likestilling 64
Kapittel 16: Kriminalpolitikk 66
Kapittel 17: Innvandring og integrering 70
Kapittel 18: Kirke- religions, og livssynspolitikk 73
Innledning

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fikk samlet flertall på Stortinget etter valget i 2005. I tiden 26. september til 13. oktober har disse partiene framforhandlet dette dokumentet på Soria Moria som grunnlag for en flertallsregjering.

Dette dokumentet utgjør den politiske plattformen for et regjeringssamarbeid mellom disse tre partiene de neste fire årene.

Soria Moria 13. oktober 2005
Jens Stoltenberg
Arbeiderpartiet
   Kristin Halvorsen
Sosialistisk Venstreparti
   Åslaug Haga
Senterpartiet
Hill-Marta Solberg
Arbeiderpartiet
Øystein Djupedal
Sosialistisk Venstreparti
Marit Arnstad
Senterpartiet
Martin Kolberg
Arbeiderpartiet
Henriette Westhrin
Sosialistisk Venstreparti
Magnhild Meltveit Kleppa
Senterpartiet


Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).