Soria Moria II

Politisk plattform for flertallsregjeringen

utgått av
Arbeiderpartiet,
Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet

2009 - 2013

Innledning 2
Kapittel 1: En politikk for fellesskap, verdiskaping og rettferdighet 3
Kapittel 2: Internasjonal politikk 5
Kapittel 3: Den økonomiske politikken 13
Kapittel 4: Næringspolitikk 19
Kapittel 5: Samferdsel 25
Kapittel 6: Folkestyre, lokalsamfunn og regionalpolitikk 29
Kapittel 7: Et arbeidsliv med plass til alle 32
Kapittel 8: Sosial rettferdighet 35
Kapittel 9: Helse og omsorg 38
Kapittel 10: Barn, utdanning og forskning 42
Kapittel 11: Fornying og utvikling av offentlig sektor 48
Kapittel 12: Norge som miljønasjon 50
Kapittel 13: Energipolitikk 56
Kapittel 14: Kulturpolitikk 61
Kapittel 15: Et inkluderende Norge 63
Kapittel 16: Mer trygghet – mindre kriminalitet 66
Kapittel 17: Innvandring og integrering 69
Kapittel 18: Kirke-, religions- og livssynspolitikk 74
INNLEDNING

17. oktober 2005 ble det utnevnt en regjering utgått fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Disse partiene fikk samlet flertall på Stortinget etter valget i 2005. Regjeringens tiltredelseserklæring ble basert på en politisk plattform for perioden 2005 - 2009 framforhandlet på Soria Moria.

Ved stortingsvalget 14. september i år fikk disse partiene fornyet mandat fra velgerne gjennom fortsatt flertall i Stortinget. I tiden 28. september til 7. oktober har representanter for partiene framforhandlet denne politisk plattformen for regjeringens videre arbeid i perioden 2009- 2013.

Soria Moria 7. oktober 2009
Jens Stoltenberg
Arbeiderpartiet
Kristin Halvorsen
Sosialistisk Venstreparti
Liv Signe Navarsete
Senterpartiet
Helga Pedersen
Arbeiderpartiet
Audun Lysbakken
Sosialistisk Venstreparti
Lars Peder Brekk
Senterpartiet
Raymond Johansen
Arbeiderpartiet
Bård Vegar Solhjell
Sosialistisk Venstreparti
Trygve Slagsvold Vedum
Senterpartiet


Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).