Forfatter:Sophus Bugge

Sophus Bugge
Sophus Bugge
Født 5. januar 1833, Larvik
Død 8. juli 1907, Tynset
Norsk filolog
Sophus Bugge

Verker Rediger

Avhandlinger Rediger

 • «Om Consonant-Overgange i det norske Folkesprog», i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur V (1852), s. 201–16.
 • «Mythologiske Oplysninger til Draumekvædi.», i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur VII (1854), s. 101–21 og 192.
 • «Folkeviser fra øvre Thelemarken», i : Folke I (1860), S. 351–71. Også som særtrykk.
 • «Om Forbindelsen mellem de norrøne Digte Grógaldr og Fjölsvinnsmál oplyst ved Sammenligning med den dansk-svenske Folkevise om Sveidal», i Videnskabsselskabets Forhandlinger for 1860 (1861), s. 123–40. Også som særtrykk.
 • «Nogle Bemærkninger om den paa Island optegnede Saga om Kong Halv og hans Kjæmper», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Chrisiania 1862 (1863), s. 40–41.
 • «Runeindskrift fra den gamle Kirke i Vinje», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Chrisiania 1864 (1865), s. 1–20.
 • «Til Plautus. Textkritiske Bemærkninger», i: Tidsskrift for Philologi VI (1865), s. 1–20.
 • «Sjældne Ord i norrøn Skaldskab, forklarede af S. B.», i: Tidsskrift for Philologi VI (1865), s. 87–103, 162.
 • «Guldhorn-Indskriften», i: Tidsskrift for Philologi VI (1865), s. 317–18.
 • «Til Plautus. Textkritiske Bemærkninger», i: Tidsskrift for Philologi VII (1866–67), s. 1–38.
 • «Bidrag til Tydning af de ældste Runeindskrifter», i: Tidsskrift for Philologi VII (1866–67), s. 211–52, 312–63, VIII (1868–69), s. 163–204.
 • «Spredte Iagttagelser vedkommende de oldengelske Digte om Beówulf og Waldere», i Tidsskrift for Philologi VIII (1868–69), s. 40–78, 287–307.
 • «Runeindskrifter fra Aardals Kirke i Sogn», i: Aarsberetninger fra Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 1868 (1869), s. 30–38.
 • «Efterslæt til min Udgave af Sæmundar Edda», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1869, s. 243–76.
 • «Tillægsbemerkning om Navnet Hálogaland, Helgeland», i: Historisk Tidsskrift I (1870), s. 135–40
 • «Lidt om de ældste norske Runeindskrifters sproglige Stilling», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1870, s. 187–216.
 • «Etymologisk Forklaring af nogle Pronominer i Nordisk», i: Tidsskrift for Philologi IX (1870–71), s. 111–29, 273–74.
 • «Om Skæreid i Skiringssal», i: Historisk Tidsskrift I (1871), s. 385–388.
 • «Et vers af Torbjørn Hornklove om Harald Haarfagre», i: Historisk Tidsskrift I (1871), s. 518–19.
 • «Bemærkninger om Runeindskrifter paa Guldbracteater», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1871, s. 171–226.
 • «Veblungsnæs-Indskriften», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1872, s. 192–96.
 • «To nyfundne norske Rune-Indskrifter fra den ældre Jernalder», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1872 (1873), S. 310–32.
 • «Bemærkninger om den i Skotland fundne latinske Norgeskrønike», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1873, s. 1–49.
 • «Om Runeskriftens Oprindelse», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1873 (1874), S. 485–87.
 • «Runeindskrift fra Førde», i: Aarsberetninger fra Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 1874 (1875), s. 175–79.
 • «Biskop Bjarne Kolbeinssøn og Snorres Edda», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1875, s. 209–46.
 • «Textkritiske Bemærkninger til Plautus’s Komedier», i: Opuscula philologica ad J. N. Madvigium a discipulis missa, København, 1876.
 • «Rune-Indskriften paa Ringen i Forsa Kirke i Nordre Helsingland», i: Christiania Universitets Festskrift i Anledning af Uppsala Universitets Jubilæum i September 1877. Christiania, 1877. Også som særtrykk. Internet Archive
 • «Tolkning af Runeindskriften på Rökstenen i Östergötland», i: Antikvarisk Tidsskrift för Sverige V (1878), s. 211–15.
 • «En i Norge funden Spænde med Runeindskrift fra Mellemjernalderen. Af O. Rygh og S. Bugge», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1878, s. 59–72.
 • «Nogle Bidrag til det norrøne Sprogs og den norrøne Digtnings Historie, hentede fra Verslæren», i: Beretning om Forhandlingerne paa det 1ste nordiske Filologmøde 1876, København, 1879, s. 140–46.
 • «Sproglige Oplysninger om Ord i gamle nordiske Love. I. Svenske Ord», i: Nordisk Tidsskrift for Filologi. Ny Række III (1879), s. 258–75.
 • «Bidrag til den nordiske Balladedigtnings Historie. I. Marsk Stig. II. Holofernes», i: Det philosofisk-historiske Samfunds Mindeskrift, København, 1879, s. 64–93.
 • «Oplysninger om Nordens Oldtid hos Jordanes», i: Arkiv for nordisk Filologi I (1882), s. 1–21.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. I. Hyndluljóð», i: Arkiv for nordisk Filologi I (1883), s. 249–65.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. II. Rígsþula.», i: Arkiv for nordisk Filologi I (1883), s. 305–13.
 • «Om enkelte nordiske Mythers Oprindelse», i: Forhandlinger paa det 2det nordiske Filologmøde i Kristiania 1881, Kristiania, 1883, s. 218–38.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. III. Rettelser til «Sæmundar Edda» efter Haandskrift», i: Arkiv for nordisk Filologi III (1884), s. 116–23.
 • «Oldsvenske Navne i Rusland», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1884), s. 164–71.
 • «Blandede sproghistoriske Bidrag», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1884), s. 207–53.
 • «Tillæg til Blandede sproghistoriske Bidrag», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1884), s. 287–89.
 • «Runestenen fra Strand i Ryfylke», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1884, s. 81–96.
 • «Blandede sproghistoriske Bidrag. II.», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1885), s. 350–55.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. IV. Sendibítr», i: Arkiv for nordisk Filologi III (1885), s. 96.
 • «Bemærkninger til det gammel-norske Runedigt», i: Småstykker udgivne af Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur, Nr. 4, København, 1885, s. 103–13.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. V. En Þórðr Sjáreksson tillagt Halvstrophe», i: Arkiv for nordisk Filologi III (1886), s. 335–38.
 • «Svensk Ordforskning», i: Arkiv for nordisk Filologi IV (1887), s. 115–40.
 • «Iduns Æbler. Et Bidrag til de nordiske Mythers Historie», i: Arkiv for nordisk Filologi V (1888), s. 1–45.
 • «Folkenavnet Daner», i: Arkiv for nordisk Filologi V (1888), s. 125–31.
 • «Om Runeindskrifterne paa Rök-Stenen i Östergötland og paa Fonnaas-Spænden fra Rendalen i Norge», i: K. Vitterhets Hist. och Ant. Akad. Handl. XXXI (N. F. XI) Nr. 3. Stockholm, 1888 [1893].
 • «Om Versene i Kormaks Saga», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1889, s. 1–88.
 • «Bidrag til nordiske Navnes Historie», i: Arkiv for nordisk Filologi VI (1890), s. 225–45.
 • «Harpens Kraft. Et Bidrag til den nordiske Balladedigtningens Historie, forfattet under Medvirkning af Professor Moltke Moe», i: Arkiv for nordisk Filologi VII (1890), s. 97–104.
 • «Om Forandring af Genus i norske Stednavne», i: Arkiv for nordisk Filologi VII (1890), s. 262–64.
 • «Runestenen fra Opedal i Hardanger», i: Arkiv for nordisk Filologi VIII (1891), s. 1–33.
 • «Nyere Forskninger om Irlands gamle Aandskultur og Digtning i dens Forhold til Norden», i: Morgenbladet 1891 Nr. 254, 262, og i: Videnskabsselskabets Oversigt 1891 (1892), s. 21–38.
 • «Sagnet om Røveren ved Gråsten og en Episode i det angelsaksiske Digt om Beowulf», i: Dania I (1891), s. 233–36.
 • «Kungssonen av Norigsland. En Folkevise fra Telemarken ved Sophus Bugge og Moltke Moe», i: Norge II (1895), s. 197–212.
 • «Mindre Bidrag til nordisk Mythologi og Sagnhistorie. I. Finngálkn», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1895, s. 123–38.
 • «Oldnorske Sammensætninger paa nautr», i: Sproglig-historiske Studier tilegnede Professor C. R. Unger, Kristiania, 1896.
 • «Torsvisen i sin norske Form udgivet med en Afhandling om dets Oprindelse og Forhold til de andre nordiske Former af S. Bugge og Moltke Moe», i: Festskrift til Hs. Maj. Kong Oscar II ved Regjerings-Jubilæet den 18de Sept. 1897. Kristiania, 1897.
 • «Sagnet om hvorledes Sigvat Tordssøn blev Skald», i: Arkiv for nordisk Filologi XIII (1897), s. 209–11.
 • «Fyrunga-Indskriften», i: Arkiv for nordisk Filologi XIII (1897), s. 317–59.
 • «Runeindskrift paa en Stol fra Lillhärdal», i: Svenska Fornminneföreningens tidskrift X (1897), s. 30–37.
 • «Erpr og Eitill. Et lidet Bidrag til den nordiske Heltedigtnings Historie», i: Videnskabsselskabets Skrifter 1898 I. No. 5. Kristiania, 1898.
 • «C. R. Unger», i: Arkiv for nordisk Filologi XV (1898), s. 94–99.
 • «Fyrunga-Indskriften. II», i: Arkiv for nordisk Filologi XV (1898), s. 142–51.
 • «Mythiske Sagn om Halvdan Svarte og Harald Haarfagre», i: Arkiv for nordisk Filologi XVI (1899), s. 1–37.
 • «De oldislandske elliptiske Udtryk sólsetra, sólsetrum» i: Arkiv for nordisk Filologi XVI (1899), s. 200–02.
 • «Nordiske Runeindskrifter og Billeder paa Mindesmærker paa Øen Man», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1899, s. 229–62.
 • «En olddansk Runeoptegnelse i England», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1899, s. 263–72.
 • «uilinisþat paa Rök-Stenen», i: Arkiv for nordisk Filologi XVI (1900), s. 321–40.
 • «Runeindskriften paa en Guldmedaljon funden i Svarteborgs Sogn, Bohuslen», i: Svenska Fornminnesmföreningens tidskrift XI (1900), s. 109–13.
 • «En nyfunden Gotlandsk Runesten», i: Svenska Fornminnesmföreningens tidskrift XI (1900), s. 114–24.
 • «Ölands Runeindskrifter», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1899, s. 1–15.
 • «Norsk Sagafortælling og Sagaskriving i Irland». Tillægsskrift til Historisk Tidsskrift for 1901 og 1903. Kristiania, 1901.
 • «Bidrag til den germanske Heltedigtnings Historie. I. Begyndelsen af Vǫlsunga saga», i: Arkiv for nordisk Filologi XVII (1901), s. 41–53.
 • «Flistad-Indskriften», i: Arkiv for nordisk Filologi XVIII (1901), s. 1–16.
 • «Et Benstykke med Runeindskrift fundet i Trondhjem. Af Sophus Bugge og K. Rygh», i: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1901. No. 4. Trondhjem, 1902.
 • «Nogle Steder i Eddadigtene», i: Arkiv for nordisk Filologi XIX (1902), s. 1–18.
 • «Gustav Storm», i: Arkiv for nordisk Filologi XIX (1903), s. 377–84.
 • «Nogle Breve og Optegnelser om nordiske Videnskabsmænd og Universitetsforhold i det 19de Aarhundrede», i: Historiske Skrifter tilegnede Ludvig Daae. Kristiania, 1904.
 • «Bidrag til Forklaring af norske Stedsnavne», i: Arkiv for nordisk Filologi XX (1904), s. 333–58.
 • «Forskudt s, især i Navne», I. Arkiv for nordisk Filologi XXI (1904), s. 143–60.
 • «Oldnorske Sammensætninger paa -nautr. Nye Bemærkninger», i: Arkiv for nordisk Filologi XXI (1905), s. 261–74.
 • «Fyrunga-Indskriften. III», i: Arkiv for nordisk Filologi XXI (1905), s. 1–23.
 • «Nogle Ord med p af førgermansk gw i Fremlyd», i: Arkiv for nordisk Filologi XXI (1905), s. 127–132.
 • «Bidrag til Tolkning af danske og tildels svenske Indskrifter med den længere Rækkes Runer, navnlig paa Guldbrakteater», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1905, s. 141–328.
 • «Tønsberg eller Tunsberg?», i: Morgenbladet 1906 nr. 87.
 • «Ønavnet Senja», i: Morgenbladet 10. november 1906, nr. 622.

Taler Rediger

 • «Tale holdt ved forhenværende Professor L. C. M. Aubert’s Baare i Universitetets Aula den 21de Juni 1887». Særtrykk av Morgenbladet. Christiania, 1887.
 • Norsk Rigsmaalsforenings Smaaskrifter. No. 2. «Sophus Bugges Tale ved Rigsmaalsmødet 28de November 1899». Kristiania, 1900.
 • «Professor Oluf Rygh. Mindetale ved Studentersamfundets Fest til Fædrenes Minde», i: Aftenposten 7. februar 1900, nr. 98.
 • «Samhold i Norden». Særtrykk av Aftenposten. Kristiania, 1903.
 • «Epilog til Kristiania Videnskabsselskabs Halvhundredaarsfest. Mindeord om P. A. Munch», i: Samtiden 1907, s. 337–46.
 • «Barndomserindringer», i: Samtiden 1907, s. 397–405.
 • «Om nordiske Folkenavne hos Jordanes», i: Fornvännen 1907, s. 98–101.

Utgivelser Rediger

 • Gamle norske Folkeviser. Christiania, 1858. Internet Archive
 • Norrøne Skrifter af sagnhistorisk Indhold
 • Indledning: Runeskriftens Oprindels og ældste Historie.
  • 1. Hefte. Christiania, 1905.
 • 1. Bind.
  • 1. Hefte. Christiania, 1864.
  • 2. Hefte. Christiania, 1865.
  • 3. Hefte. Christiania, 1873.
 • Norrœn Fornkvæði. Christiania, 1867.
 • T. Macci Plauti Mostellaria edidit Sophus Bugge. Plautus’s Spøgelse-Komedie oversat af Fr. Gjertsen. Kristiania, 1873.
 • Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse
  • Første Række. Christiania, 1881.
  • Første Række. Hefte 3. 1889.
  • 2. Række. Helge-Digtene. København, 1896.
 • Norges Indskrifter med de ældre Runer
  • 1. Hefte. 1891.
  • 2. Hefte. 1893.
  • 3. Hefet. 1894.
  • 4. Hefte. 1898.
  • 5. Hefte. 1900.
  • 6. Hefte . 1903.
  • 2. Bind.
   • 1. Hefte. Christiania, 1904.
 • Norges Indskrifter med de yngre Runer
  • Hønen-Runerne fra Ringerike. Kristiania, 1902.
  • Runerne paa en Sølvring fra Senjen. Kristiania, 1906.

Sekundærlitteratur Rediger


  Tekster av denne forfatteren er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden. Oversettelser eller senere utgaver kan være beskyttet av opphavsretten.