Johan Dahl (s. tittel).

Nyere Digte

af

Johan S. Welhaven.


Christiania.

Forlagt af Johan Dahl.

1845.

I.
Suttungs Mjød 3
Ved Havet 5
Elveløbet 7
En Vaarnat 9
Hvile i Skoven 11
Den forladte Kirke 14
Svindende Haab 17
Troubadouren 20
Alfernes Hvisken 22
Paa Fjeldet 24
Ængstelig Forventning 26
Aftenscene paa Søen 28
Veiviseren synger 31
Huldren 32
Det tornede Træ 35
Vaar-Stemning 36
Birken 38
Nattetanker 40
Sorg 43
Ved Kirkegaarden 46
Fjeldplanten 48
Stille Liv 51
At lide og at lindres 52
Eensomt Sommerliv 58
Nær og fjern 61
Huldrens Løfte 63
Tantalos 65
Orpheus 67
Protesilaos 69
Kalchas 71
Vent kun! 75
Riddere og Drager 77
Amateurer 79
Mellemspil til Kellermanns Koncerter 81
Skuespiller C. N. Rosenkildes Skaal 87
Ludvig Holberg 89
Høstbetragtning 92
Paa Ballet 94
Soiree-Billeder 97
Bækken 106
Vandringen 107
Digtets Aand 109
II.
Ved Grundstenens Nedlæggelse til de nye Universitetsbygninger 115
Ved Kong Carl Johans Regjeringsjubilæum
  I. Universitetsfest 120
  II. Kirkefest 123
I Sorgen for Kong Carl Johan
  I. Universitetets Sørgehøitid 126
  II. Theatrets Mindefest
    1. Kantate 129
    2. Hyldingssang til Kong Oscar 134
Grev Wedel-Jarlsberg, Norges Statholder 136
Sognepræst Ulrik Bøyesen 139
Frøken Augusta Kjerulf 141
Festsang til Professor Dahl 143
Nationalflag og Unionsmærke
  I. Deklamation paa Theatret 145
  II. Sveriges Skaal ved en Borgerfest 149
Afskedssang ved Naturforsker-Mødet i Christiania 151
III.
Tomme Kæmpehøie 155
En Vise om Hellig Olaf 160
Jutulsbjerget 164
Om Ridder Audun til Aalhuus 177
Buesnoren 182
Kyst-Billede 185
Nøkken i Kværnen 189
Eivind Bolt 193
Det omvendte Bæger 214
Den sunkne Stad 220
I Nærødalen 223
Asgaardsreien 225
Paa Skibshøien 231
Det fredede Træ 238