Indeks:Daae - Gerhard Schøning.djvu

Tittel Gerhard Schøning
Forfatter Ludvig Daae
Utgiver Den norske historiske Forening
Forlag A. W. Brøgger
Sted Christiania
År 1880
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Gerhard Schøning
Side.
I. Schønings Barndom. Rector Benjamin Dass. Skoleliv i Throndhjem 1.
II. Ungdomstid og Studier i Kjøbenhavn (1742–1751). Gram og Langebek. Schønings begyndende Forfattervirksomhed. 9.
III. Schøning bliver Rector i Throndhjem og drager til Norge i Følge med Suhm. Dennes Giftermaal med Karen Angell. Schønings Tiltrædelsestale. Studier og Samliv med Suhm. Deres „Forbedringer til den gamle danske og norske Historie“. Rivninger mellem Schøning og Biskop Nannestad. 19.
IV. Gunnerus afløser Nannestad som Biskop i Throndhjem. Schønings Forbindelse med ham. Det norske Videnskabsselskabs Stiftelse og Schønings Bidrag til dets Skrifter. Landøkonomiske Arbeider. Samlinger til Throndhjems Historie, Domkirkens Beskrivelse. Schøning optages i det danske Videnskabsselskab og indsender Bidrag til dets Skrifter. Suhm beslutter at forlade Norge, Schøning ombytter samtidig sit Rectorat med et Professorat i Sorø. Nogle af hans throndhjemske Disciple 29.
V. Forholdene i Sorø paa Schønings Tid. Hans Privatliv, Embedsforretninger og Forfattervirksomhed som Professor ved Sorø Academi 39.
VI. Schønings paatænkte Ansættelse som Professor i Kjøbenhavn. Han udgiver Olafsens og Povelsens islandske Reise. Faar Understøttelse til selv at bereise Norge. Tidligere videnskabelige Reiser i vort Land. Han forlader Sorø og drager til Throndhjem 1773. Reiser i Stiftet. Biskop Gunnerus’s Død. Literære Arbeider i Throndhjem. Begynder at undersøge ogsaa det Søndenfjeldske og tænker paa at drage til Vestlandet. Udnævnes til Geheimearchivar og drager fra Christiania tilbage til Danmark. Norske Diplomer 46.
VII. Schøning som Geheimearchivar. Udgiver Heimskringla. Dass’s Død, Schøning arver en Del af hans Bøger.
Schønings Forhold til Luxdorph og Suhm, den sidstes huslige Ulykker. Schønings Sygelighed og Død. Hans Character. 58.
VIII. Schøning som Historieskriver. En Prøve af hans Hovedverk. Domme om ham. Hans Gjernings Betydning for hans Fædreland 71.
IX. Schønings efterladte Arbeider og Samlinger. Hans Bibliothek 88.