Åpne hovedmenyen

Wikikilden:Nye tekster

2019Rediger

2018Rediger

2017Rediger

2016Rediger

2013Rediger

2012Rediger

NovemberRediger

Sendebrev til de Herrer Repræsentantere ved 12te ordentlige Storting
(Nils Joachim Christian Vibe Stockfleth1848)
Garman og Worse
(Alexander Kielland1880)

OktoberRediger

Forsvarssagen
(Alexander Kielland1890)
Vøluspaa og de Sibyllinske Orakler
(Anton Christian Bang1879)
Tre Smaastykker for Scenen
(Alexander Kielland1880)
Renæssanse-mennesker
(Hans E. Kinck1916)

SeptemberRediger

Christian Science: Gjenfødelsen
(Bicknell Young1915)
A. M. Schweigaard
(Bjørnstjerne Bjørnson1870)
Morgenbladet 2. nov. 1840
(forskjellige – 1840)

AugustRediger

Professor Lochmanns Tale ved Immatrikuleringen den 2den Septbr.
(Ernst Ferdinand Lochmann1874)
En norsk mor
(Chr. Collin1901)
Nationalforskeren P. A. Munch
(Chr. Brinchmann1910)

JuliRediger

Imod Pastor Kristensens Kristusfornægtelse
(Kristofer Janson1894)
Reisebilleder og Digte
(Johan Sebastian Welhaven1851)
Hans Jægers sidste ord i bohêmesagen
(Hans Jæger1888)
Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow, Sognepræst til Voss
(Ludvig Daae1885)
Breve Chronicon Ringsagerense
(forskjellige – ca. 1600–1700)
Nye Novelletter
(Alexander Kielland1880)
Norges gamle Love
(R. Keyser og P. A. Munch1846)
Keilhaus opdagelse af Jotunhejmen
(Ernst Sars1872)
En bestigelse af Galdhöpiggen
(Jonas Nicolai Prahm1868)
Om Lørdagshelg i Norge før og efter Reformationen
(Johan Fritzner1871)

JuniRediger

Heimskringlam
(Sigbjørn Obstfelder1889)
Else
(Alexander Kielland1881)
Norges Dæmring
(Johan Sebastian Welhaven1834)
Vor nasjonale Skam
(Arne Garborg1881)
Anmeldelse af Ivar Aasens og C. A. Holmboes Sprogarbejder
(P. A. Munch1850)
Digte
(Sigbjørn Obstfelder1893)
Sanskrit og Oldnorsk
(Christopher Andreas Holmboe‎1846)
Krøniken om Hr. Villum
(Vilhelm Krag1913)
Anmeldelse af Lange’s og Unger’s „Diplomatarium Norvegicum“
(P. A. Munch1848)
Symra
(Ivar Aasen1863)
Kong Christiern den Førstes norske Historie
(Ludvig Daae1879)

MaiRediger

Om Pronomen relativum
(Christopher Andreas Holmboe‎1850)
Eskimoliv
(Fridtjof Nansen1881)
Det norske Folkesprogs Grammatik af Ivar Aasen
(P. A. Munch1848)

AprilRediger

Billeder fra Bergenskysten
(Johan Sebastian Welhaven1842)
Vitaliebrødrenes Plyndretog til Bergen i 1393
(Gustav Storm1898)
Vasdrag og Skovmarker
(Johan Sebastian Welhaven1851)
En Jægers Erindringer
(Bernhard Herre1850)

MarsRediger

Ogsaa et Forslag til Lettelse af Arbejdet i vore Skoler
(Knud Knudsen1860)
Om tilnærmelse mellem Norsk, Dansk og Svensk
(Knud Knudsen1866)
Norsk Sprogreformation
(P. A. Munch1832)
Om en norsk Ordbog
(Christopher Andreas Holmboe1844)

FebruarRediger

Svar til en kjölig svensk Unionsvän
(Bredo Morgenstierne1892)
Om Amund Sigurdssøn Bolt og Urolighederne i det sydlige Norge 1436–38
(Gustav Storm1892)
Fra det mørke Fastland
(Arne Garborg1893)
Vestlandsviser
(Vilhelm Krag1898)

JanuarRediger

Felles trygghet - felles ansvar
([[Forfatter:|]] – 2010)
Om Schweigaard
(Aasmund Olavsson Vinje1870)
Bidrag til Norges Historie i Aarene 1434–1442
(Ludvig Daae1875)
Åpen trusselvurdering 2012
([[Forfatter:|]] – 2012)
Populær-videnskabelige Foredrag
(Sophus Bugge1907)

2011Rediger