Wikikilden:Nye tekster

Wikikilden:Indeks Nye tekster
Dette er et arkiv over nye tekster som er lagt inn på Wikikilden. Legg samtidig inn teksten i Mal:Nye tekster, slik at den vises på forsiden.


Juli Rediger

Ny Hungrvekja
(Jan Prahl1858)

Mai Rediger

Leo Tolstoi, Ruslands digter-profet
(Chr. Collin1920)

Januar Rediger

Flyvefisken
(Øvre Richter Frich1914)

Desember Rediger

I Sølvlandets Nat
(Øvre Richter Frich1913)
Den Gyldne Pest
(Øvre Richter Frich1914)
De Sorte Gribbe
(Øvre Richter Frich1913)

November Rediger

Guldaaren
(Øvre Richter Frich1912)

September Rediger

André fra Kautokejno
(Laura Kieler1879)
Aktmæssige Bidrag til den norske Kirkes Historie i det attende Aarhundrede
(Ludvig Daae1864)
Søgnir fraa Hallingdal
(Johan Eberhard Nielsen1868)
Segner fraa Bygdom I
(– – 1871)

Juli Rediger

Krigen nordenfjelds 1564
(Ludvig Daae1872)

Juni Rediger

En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros
(Ludvig Daae1897)

April Rediger

Af Sagnet og Historien
(Ole Andreas Øverland1897)
Kondoren
(Øvre Richter Frich1912)
Nordmænds Udvandringer til Holland og England i nyere Tid
(Ludvig Daae1880)

Mars Rediger

Norges Helgener
(Ludvig Daae1879)
Fra en svunden tid
(Ole Andreas Øverland1888)

Februar Rediger

Norske Bygdesagn, Anden Samling
(Ludvig Daae1872)
Norske Bygdesagn
(Ludvig Daae1881)

Januar Rediger

Fru Inger Ottesdatter og hendes Døtre
(Ludvig Daae1875)

November Rediger

Biskop Karl II af Hamar
(Ludvig Daae1905)
Bevissystemets Udvikling i den norske Criminalproces indtil Christian den femtes Lov
(Ludvig Aubert1864)

Oktober Rediger

Levninger af norsk Oldlitteratur, nylig opdagede i det norske Rigsarkiv
(P. A. Munch1847)

September Rediger

Grundtrækkene i den ældste norske proces
(Ebbe Hertzberg1874)

August Rediger

De Knyttede Næver
(Øvre Richter Frich1911)

Juli Rediger

Kong Christian Frederiks dagbok fra hans ophold i Norge i 1814
(Christian Fredrik1814)

Mai Rediger

Om foreløbige retsmidler i den gamle norske rettergang
(Fredrik Brandt1862)
Kontraktspantets historiske Udvikling især i dansk og norsk Ret
(Ludvig Aubert1872)

Mars Rediger

Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom
(Ludvig Aubert1883)

Januar Rediger

Om Fru Gørvel Fadersdatter og hendes norske Jordegods
(Ludvig Daae1895)

Oktober Rediger

Skiptvet herred 1814–1914
(Anton Olsen Skipperud1916)
Forelæsninger over den norske Retshistorie
(Frederik Brandt – 1880–1883)
Karl Marx og Friedrich Engels indtil 1848
(Valborg Sønstevold1920)

September Rediger

Ezechiels Syner og Chaldæernes Astrolab
(Christopher Andreas Holmboe1866)
Armenia og armenierne
(Bodil Biørn1944)

August Rediger

K. M. A. Kvartalshilsen, Vol. 1. Nr. 2.
(  – 1908)
Kong Christian den fjerdes norske Lovbog af 1604
(  – 1604)

Mars Rediger

Bidrag til den katholske Reaktions Historie i Norge i Christian IV’s Tid
(Ludvig Daae1895)

Februar Rediger

Lappiske Eventyr og Folkesagn
(Jens Andreas Friis1871)

Januar Rediger

Det kommunistiske manifest
(Karl Marx og Friedrich Engels1919)
Haustbragd
(Marthine Emilie Strømme1930)

November Rediger

Lov om reindriften av 12. mai 1933
(  – 1935)

April Rediger

Sophus Bugge
(Moltke Moe1902)
Storhetstid
(Hans E. Kinck1922)
Den Bergenske Biskop Arnes Bibliothek
(Gustav Storm1880)

November Rediger

Historiske Oplysninger om det juridiske Fakultet ved det Norske Fredriks-Universitet
(Ludvig Aubert1870)

Oktober Rediger

Statsraad Birch-Reichenwald
(Fredrik Brandt1861)

August Rediger

Oplysninger om det pavelige Archiv og dets Indhold
(Peter Andreas Munch1860)

Juli Rediger

En nationalskald
(Hans E. Kinck1906)
Den norske Presses Udvikling i det 19de Aarhundrede
(Hjalmar Christensen1905)

Juni Rediger

En hovmodig digter
(Hans E. Kinck1916)
Mit reisefølge
(Hans E. Kinck1901)

Mai Rediger

Til retsvidenskabens metode
(Francis Hagerup1888)

April Rediger

Torkel Halvorsen Aschehoug
(Francis Hagerup1913)
Bernhard Getz
(Francis Hagerup1913)
Om J. E. Sars's Skrift «Historisk Indledning til Grundloven»
(Ludvig Daae1882)
Angaaende Forandringer i Lovgivningen om Husmænd
(Husmannskommisjonen1852)
Blik ud i Philosophiens Fremtid
(Marcus Jacob Monrad1896)

Januar Rediger

Realitets-Procedure og Dom i Rigsretssagen imod H. E. Statsminister Løvenskiold
(Hans Christian Petersen1836)

April Rediger

Protest og Exceptions-Skrift for Hans Excellence Statsminister m. m. Løvenskiold i den mod ham anlagte Rigsretssag
(Hans Christian Petersen1836)

September Rediger

Martyra
(Rasmus Olai Steinsvik1892)
Fram over Polhavet
(Fridtjof Nansen1942)
Paa ski over Grønland
(Fridtjof Nansen1890)
De fortaptes hus
(Sven Elvestad1914)
Hvorledes Dr. Wrangel kom
(Stein Riverton1939)
Det store nashornet
(Rasmus Løland1901)
Moglunten
(Ingvald Forsberg1919)
Sydpolen
(Roald Amundsen1912)
Guttedager
(Bernt Lie1905)
Storhertuginnen av Speilsalen
(Stein Riverton1931)
Svend Bidevind
(Bernt Lie1911)
Friluftsliv
(Fridtjof Nansen1942)
Sorte Ørn
(Bernt Lie1950)
Morderen fra mørket
(Sven Elvestad1914)
Om Peder Claussøn Friis og hans Skrifter
(Gustav Storm1881)

Januar Rediger

Kriton
(O. P. Monrad1883)
Det oldnorske Verbum, oplyst ved Sammenligning med Sanskrit og andre Sprog af samme Æt
(Christopher Andreas Holmboe1848)
Huldren
(Hans E. Kinck1892)

November Rediger

Sendebrev til de Herrer Repræsentantere ved 12te ordentlige Storting
(Nils Joachim Christian Vibe Stockfleth1848)
Garman og Worse
(Alexander Kielland1880)

Oktober Rediger

Forsvarssagen
(Alexander Kielland1890)
Vøluspaa og de Sibyllinske Orakler
(Anton Christian Bang1879)
Tre Smaastykker for Scenen
(Alexander Kielland1880)
Renæssanse-mennesker
(Hans E. Kinck1916)

September Rediger

Christian Science: Gjenfødelsen
(Bicknell Young1915)
A. M. Schweigaard
(Bjørnstjerne Bjørnson1870)
Morgenbladet 2. nov. 1840
(forskjellige – 1840)

August Rediger

Professor Lochmanns Tale ved Immatrikuleringen den 2den Septbr.
(Ernst Ferdinand Lochmann1874)
En norsk mor
(Chr. Collin1901)
Nationalforskeren P. A. Munch
(Chr. Brinchmann1910)

Juli Rediger

Imod Pastor Kristensens Kristusfornægtelse
(Kristofer Janson1894)
Reisebilleder og Digte
(Johan Sebastian Welhaven1851)
Hans Jægers sidste ord i bohêmesagen
(Hans Jæger1888)
Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow, Sognepræst til Voss
(Ludvig Daae1885)
Breve Chronicon Ringsagerense
(forskjellige – ca. 1600–1700)
Nye Novelletter
(Alexander Kielland1880)
Norges gamle Love
(R. Keyser og P. A. Munch1846)
Keilhaus opdagelse af Jotunhejmen
(Ernst Sars1872)
En bestigelse af Galdhöpiggen
(Jonas Nicolai Prahm1868)
Om Lørdagshelg i Norge før og efter Reformationen
(Johan Fritzner1871)

Juni Rediger

Heimskringlam
(Sigbjørn Obstfelder1889)
Else
(Alexander Kielland1881)
Norges Dæmring
(Johan Sebastian Welhaven1834)
Vor nasjonale Skam
(Arne Garborg1881)
Anmeldelse af Ivar Aasens og C. A. Holmboes Sprogarbejder
(P. A. Munch1850)
Digte
(Sigbjørn Obstfelder1893)
Sanskrit og Oldnorsk
(Christopher Andreas Holmboe‎1846)
Krøniken om Hr. Villum
(Vilhelm Krag1913)
Anmeldelse af Lange’s og Unger’s „Diplomatarium Norvegicum“
(P. A. Munch1848)
Symra
(Ivar Aasen1863)
Kong Christiern den Førstes norske Historie
(Ludvig Daae1879)

Mai Rediger

Om Pronomen relativum
(Christopher Andreas Holmboe‎1850)
Eskimoliv
(Fridtjof Nansen1881)
Det norske Folkesprogs Grammatik af Ivar Aasen
(P. A. Munch1848)

April Rediger

Billeder fra Bergenskysten
(Johan Sebastian Welhaven1842)
Vitaliebrødrenes Plyndretog til Bergen i 1393
(Gustav Storm1898)
Vasdrag og Skovmarker
(Johan Sebastian Welhaven1851)
En Jægers Erindringer
(Bernhard Herre1850)

Mars Rediger

Ogsaa et Forslag til Lettelse af Arbejdet i vore Skoler
(Knud Knudsen1860)
Om tilnærmelse mellem Norsk, Dansk og Svensk
(Knud Knudsen1866)
Norsk Sprogreformation
(P. A. Munch1832)
Om en norsk Ordbog
(Christopher Andreas Holmboe1844)

Februar Rediger

Svar til en kjölig svensk Unionsvän
(Bredo Morgenstierne1892)
Om Amund Sigurdssøn Bolt og Urolighederne i det sydlige Norge 1436–38
(Gustav Storm1892)
Fra det mørke Fastland
(Arne Garborg1893)
Vestlandsviser
(Vilhelm Krag1898)

Januar Rediger

Felles trygghet - felles ansvar
([[Forfatter:|]] – 2010)
Om Schweigaard
(Aasmund Olavsson Vinje1870)
Bidrag til Norges Historie i Aarene 1434–1442
(Ludvig Daae1875)
Åpen trusselvurdering 2012
([[Forfatter:|]] – 2012)
Populær-videnskabelige Foredrag
(Sophus Bugge1907)

Desember Rediger

Ervingen
(Ivar Aasen1855)

November Rediger

Æventyri paa vandring
(Moltke Moe1895)
Digte (Krag)
(Vilhelm Krag1894)
Cantate ved det norske Universitets Halvhundredaarsfest den 2den September 1861
(Johan Sebastian Welhaven1861)