Indeks:A. Faye - Carl XII i Norge.djvu

Tittel Carl XII i Norge
Forfatter Andreas Faye
Utgiver Selskabet for Folkeoplysningens Fremme
Sted Christiania
År 1868
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må korrekturleses
Indhold.
Side.
Første Kapitel.
Carl XII samler sin Hær og rykker ind i Norge 1716 1
Andet Kapitel.
Den norske Hær. Slotsloven og dens uenige Medlemmer 6
Tredie Kapitel.
Carl XII og Oberst Kruse i Høland 10
Fjerde Kapitel.
Carl XII besætter Christiania, beleirer Akershus fra 21 Marts til 28 April. Lützow tager fast Stilling ved Gjellebek. Smaa Sammenstød i Asker 29
Femte Kapitel.
Træfningen paa Moss 26 Marts 45
Sjette Kapitel.
De Svenske under Löwen overraskes paa Norderhov 28–29 Marts. Anna Colbjørnsdatter 48
Syvende Kapitel.
Krigsraad paa Gjellebek. De Svenske storme Gjelleraasen og angribe Krogskovs-Passet 58
Ottende Kapitel.
De norske Regimenter komme tilbage fra Jylland. Budde overfalder Falckenberg paa Moss 22 April. Ascheberg vender tilbage til Sverige 63
Niende Kapitel.
Carls Angreb paa Fredriksten og Fredrikshald 78
Tiende Kapitel.
Peter Tordenskjold i Dynekilen 8 Juli 1716 94
Ellevte Kapitel.
Carl XII forlader Norge 98
Tolvte Kapitel.
Carl XII bereder sig til atter at angribe Norge 107
Trettende Kapitel.
Armfelts Angreb paa det Nordenfjeldske 1718 109
Fjortende Kapitel.
Carl XII angriber Fredriksten 1718 128
Femtende Kapitel.
Den svenske Hær forlader Norge 142
Sextende Kapitel.
Peter Tordenskjold erobrer Marstrand og Carlsten 143
Syttende Kapitel.
Peter Tordenskjold 148
Register 151
Rettelser og Tillæg 175