Indeks:Det norske Folks Historie 2-2.djvu

Tittel Det norske Folks Historie
Bind II-2
Forfatter P. A. Munch
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1863
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse I-1-1 I-1-2 I-2 I-3 I-4-1 I-4-2 II-1 II-2


Sider

omslag blank blank blank blank blank tittel blank i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii innhold blank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 blank blank rettelser blank blank blank blank blank blank blank blank omslag
Innhold
Andet Afsnit. Norge efter Adskillelsen fra Sverige 1371 og under Personal-Unionen med Danmark efter 1380 indtil Unionen mellem alle tre Riget 1397.
1. Norges Tilstand ved Adskillelsen og dets Stilling ligeoverfor Nabomagterne. Geistlige og verdslige Høvdinger. 2. Spendt Forhold med Sverige. Underhandlinger og Stilstand med Hansestæderne. 3. Kongernes Reiser i Landet og Lovgivnings-Virksomhed. Kong Magnus’s Død. 4. Kirkelige Tildragelser. Ny Pavetiende paabudt. 5. Kong Haakon indsetter Alexander de le Ard til Høvedsmand paa Orknø og lader Islendingerne sverge sig Troskabseed. Dronning Margretes Morgengave. [ 5. Danske og svenske Tilstande. Kong Valdemar Christopherssøns Død. Junker Olaf, Kong Haakons Søn, velges til Danmarks Konge.[1] ] 6. Det nye Unionsforhold til Danmark. Fred med Hansestæderne. 7. Krigen med Mecklenburgerne i Danmark og Sverige. 8. Kong Haakons Bestræbelser for at indskrænke Hanseaterne og ordne Handelsforholdene paa den for Undersaatterne fordeelagtigste Maade. Møntforhold. 9. Henrik af St. Clair bliver Jarl paa Orknø. Begivenheder paa Island og Grønland. 10. Andre Tildragelser under Kong Haakons Eneregiment. 11. Kong Haakons Død og Eftermæle. 12. Kong Olaf hyldes som Konge. Union med Danmark. 13. Anseede Mend. Biskoper og andre Geistlige. 14. Fremragende Personligheder. Verdslige Embedsmend. 15. Lagmend, Sysselmend og haandgangne Mend. 16. Forhandlinger med Hansestæderne. Bekræftelse af deres Privilegier i Norge udsettes. Dronningen faar de skaanske Slotte tilbage og forlige sig med Greverne af Holsten. 17. Kong Albrecht i Sverige paa en spendt Fod med de svenske Herrer. Dr. Margrete søger at vinde dem. Albrechts Krigstog til Søndrehalland. 18. Indenlandske Forhandlinger og Raadsmøder. Forordninger om Islandsfarernes Afgifter m. m. Russerne herje i Nordland og Finmarken. 19. Begivenheder paa Island, Grønland og i de øvrige Skatlande. 20. Kong Olaf opnaar Myndigheds-Alderen, men afgaar ej lenge derefter uformodentligt ved Døden. Ugrundede Beskyldninger, senere fremsatte mod Dronningen i den Anledning. 21. Dronning Margrete holdes som Rigsstyrerinde, først i Danmark, siden i Norge. 22. Tildragelser i Sverige. De svenske Stormend i aabenbar Feide med Kong Albrecht, henvende sig til Margrete og overdrage hende Styrelsen. Kong Albrecht slagen og fangen ved Falkøping. 23. Erik af Pomern tages til Konge i Norge. 24. Margrete overtager Regjeringen i Sverige. Krig med Mecklenburgerne og Vitaliebrødrene. Bergen herjet af disse. Fredsslutning ved Lindholm. Kong Albrecht kommer paa fri Fod. 25. Forholdene i Norge. Biskoperne Jakob og Eystein. Dronningen og Raadet udsteder Retterbod. Begivenheder paa Island og Uroligheder paa Færøerne. 26. Erik af Pomern tages til Konge i Danmark og Sverige og krones i Kalmar under eet for alle tre Riger. De trende Rigers Forening. Side 1–386
  1. Wikikildens note: Dette avsnittet mangler i innholdsfortegnelsen.